The Six TestsTM je soubor šesti základních vyšetření prováděných pracovníkem akreditovaného centra. Na jejich základě je následně vyhodnocena funkce nohy a jsou doporučeny a individuálně upraveny vhodné ortopedické stélky Formthotics. Důležitou složkou vyhodnocení testů i následných úprav je aktivní spolupráce pacienta

The Six Tests™ se sestává z šesti základních testů:

  • Vyhodnocení stoje
  • Vyšetření hybnosti subtalárního kloubu
  • Test stability
  • Test stability stoje na spičce nohy
  • Test odporu podélné klenby
  • Jackův test (odpor palce)

Budete překvapeni, jak mnoho Vám tento soubor klinických testů napoví o funkci Vašich nohou a jejím vlivu na Váš pohybový aparát.